pgview
/CheckIfDuplicatedEmail
/Lang

 

 

 

上周末,Lifewire與一班罕見病患、青草音符、小星星愛心傳遞sen特殊學習需要自閉症 家庭,逾百人chill住過暑假🎊 

 

 

多得Lifewire義工常客Wendy老師同善心弟弟,每年贊助暑假歡聚✨ 

大家睇完 Disney《鬼咁多大屋》👻👻 刺激爆笑😆帶嚟陣陣清涼🥶
 
之後隨即開party,開心Fun享歡聚🥳 包括朱逸朗Long Chu、陳嘉敏 Hester Chan、杜興氏肌肉營養不良症 的蔣衞錕、好耐無見嘅楊君臨與媽媽。

 

 

 

其中黏多醣症兄弟許偉翔、許承皓和爸媽都是第一次參與Lifewire 聚會😄💪🏻。

我哋仲請嚟小丑為大家帶來歡樂,🤡為遺傳性痙攣性下身麻痺 嘅陳嘉華、陳宥臻 扭氣球槍、斑點狗,氹到宥臻笑到合唔埋口☀️🌻 

 

 

🤡 扭出花花手鈪送畀脊髓肌肉萎縮症嘅姚心悅與好友脊柱膠質腫瘤楊嘉瑩、 SMA 謝踔柔 (YY) 每人一隻,個個讚靚😍  

 

   

Lifewire 團隊Fiona姐姐主持嘅Game Time🎮👾,將氣氛推上高潮。玩收買佬 時,個個熱情亢奮,心悅媽戰鬥力爆表,奮力搶答🤣🤣🤣,有家長們玩到鞋都除埋🤣🤣

玩估歌仔時,YY連中幾首,真係深藏不露嘅高手😎
博言仔 與媽媽分別即興為大家獻上「勁歌金曲」和熱舞🎤🎤

 

 

🥰🥰大家都大滿足🤩🥳,捧住肚走。對罕見病家庭嚟講,每個參與活動嘅機會都彌足珍貴,希望大家繼續支持佢哋 💪🏻💪🏻,為社會帶來多點笑聲 😄 

 

   

 

View Comment (0)
You must be a logged in contributor to comment.